Poděkování Magistrátu hl. města Prahy a Úřadu městské části Praha 6

Děkujeme Magistrátu hl. města Prahy za poskytnutí příspěvku (grantu) na sportování v rámci "Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy". Bez této podpory bychom již nemohli zajišťovat naši činnost a udržovat provoz tělocvičny.

Též děkujeme Praze 6 za finanční podporu při pořádání sportovních akcí pro občany Břevnova a celé Prahy 6.

Děkujeme!!!

Výbor TJ Slavoj Břevnov.

Praha 6

TJ Slavoj Břevnov

TJ Slavoj Břevnov vznikla koncem roku 1955 na podkladě rozhodnutí MV DSO ROH v důsledku reorganizace tělovýchovy a sportu v celostátním měřítku. Základem jednoty se stali především zájemci o tělovýchovu bydlící v Břevnově. V té době měla TJ přes 800 členů, včetně žactva, dále pak oddíl stolního tenisu a cyklistický oddíl. Postupně vznikaly v TJ Slavoj Břevnov i další oddíly, tj. oddíl volejbalu, basketbalu, kopané, nohejbalu a především i nejsilnější odbor ZTV (základní tělesná výchova, později ZRTV, nyní SPV – sport pro všechny). Dále pak odbor turistiky a oddíly RS (rekreační sport).

V současné době má Slavoj Břevnov kolem 300 členů, z toho cca 50 dětí a mládeže do 18-ti let, kteří sportují v odboru SPV, v oddílech výkonnostního volejbalu volejbalu mužů (družstva A,B), výkonnostního volejbal žen a v oddílech rekreačního sportu (volejbal, florbal, kopaná, nohejbal). V odboru SPV se můžete zapojit do oddílu cvičení žen (s hudbou, aerobik, posilování), dále do oddílu zdravotní TV žen, do oddílů rekreačních sportů (se zaměřením na volejbal, florbal, kopanou, nohejbal) a do všesportovního oddílu ml. a starších žáků (náplň florbal, basketbal, kopaná, volejbal, netradiční sporty, atleticko–gymnastická průprava apod.).

Cvičení vedou zkušení a kvalifikovaní cvičitelé a trenéři. Kromě cvičení v pravidelných hodinách odbor SPV pořádá a organizuje i vlastní akce. Bývají to tradiční lyžařské víkendy na běžkách i na sjezdovkách, turnaje žactva ve florbalu, turnaj volejbalových deblů, turnaj ve stolním tenise, cyklistické jízdy zručnosti pro děti, turnaj v kopané žáků, turnaj v nohejbalu pro neregistrované, dětský i seniorský víceboj. Zájemci si mohli též vyzkoušet netradiční sporty.

Účastníme se i atletických závodů (žáci, muži). Další, již též tradiční akce odboru připravujeme pro širokou veřejnost, pro děti i dospělé. Například cykloturistická jízda Praha – Lány a vodácká jízda na kanoích (účastníci se seznamují pod vedením instruktorů s ovládáním lodí). V případě zájmu jsme připraveni otevřít cvičení pro seniory i pro ostatní zájemce, kteří se opět chtějí dostat do kondice.

TJ Slavoj Břevnov též nabízí levné pronájmy tělocvičny v dopoledních i odpoledních hodinách pro organizace i skupiny.

Muži - rekreační sport v TJ Slavoj Břevnov

Muži si mají možnost zasportovat v pravidelných hodinách v oddílech sálové kopané, florbalu, basketbalu, a nohejbalu. Kromě toho se můžete zúčastnit i jednorázových akcí, které pořádá naše TJ. Jsou to například cyklovýlety, vodácký výcvik na kanoích, vycházky nordic walking, turnaje ve stolním tenisu, petanque a další i netradiční sporty.